+

Általános Szerződési Feltételek

1. Üzemeltetői adatok

1.1. Szolgáltató

Név: Pulszter Józsefné egyéni vállalkozó

Székhely: 8621 Zamárdi, Kiss Ernő utca 1.

Levelezési cím: 8613 Balatonendréd, Kossuth Lajos utca 38/A

Nyilvántartásba vevő hatóság: Zamárdi Város Jegyzője

Nyilvántartási szám: 676-1/2012

Okmányirodai nyilvántartási szám: 05575513

Adószám: 50876158-1-34

Képviselő: Pulszter Józsefné

Telefonszám: +36302369996

E-mail: info.bazararuhaz@gmail.com

Weblap: http://bazararuhaz.hu

Bankszámla szám: 22222222-21361788

 

1.2. Szolgáltató jogosultsága a jelen ÁSZF-ben foglalt tevékenység végzésére

A NAV egyéni vállalkozói törzsadat nyilvántartásba bejegyzett tevékenységi körök alapján Pulszter Józsefné egyéni vállalkozó jogosult a következő TEÁOR kódok szerinti tevékenységek végzésére: 


479102     Csomagküldő, Internetes Kiskereskedelem 

477812     Bazáráru-Kiskereskedelem

476501     Játék-Kiskereskedelem 

471901     Iparcikk Jellegű Vegyes Kiskereskedelem M.N.S. 

476101     Könyv-Kiskereskedelem 

476203     Papír-, Írószer-, Irodaszer- és Nyomtatvány-Kiskereskedelem

477813     Ajándéktárgy-Kiskereskedelem 

477108     Ruházati Kiegészítők Kiskereskedelme 

477105     Kötöttáru-Kiskereskedelem 

477107     Gyermekruházati Kiskereskedelem 

477106     Fehérnemű-Kiskereskedelem 

477102     Felsőruházati, Munkaruha-Kiskereskedelem 

477101     Egyéb Ruházati Kiskereskedelem 

477201     Lábbeli-Kiskereskedelem 

477701     Óra-, Ékszer-Kiskereskedelem 

475904     Háztartási Üveg-, Porcelán-Kiskereskedelem 

475901     Egyéb Háztartási Termék Kiskereskedeleme M.N.S 

477803     Népművészeti Ajándéktárgy-Kiskereskedelem 

475912     Népművészeti Bútor És Díszműáru Kiskereskedeleme 

477811     Képző-, Iparművészeti Termék Kiskereskedelme 

477815     Művirág-Kiskereskedelem 

476401     Sportáru-, Sporthorgászati- és Kempingcikk-Kiskereskedelem


1.3. Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Paller Endre egyéni vállalkozó 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71. 

Elérhetőség: info@viltor.hu 

Nyilvántartási szám: 6617263 

Adószám: 63478262-1-40 


1.4. Domain szolgáltató adatai: 

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.

Székhely cím:    6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5.

Telefon: +36 21 201 0505

Adószám: 13922546-2-03

2. Általános rendelkezések

2.1. Jogszabályi környezet

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata irányadó.

 

2.2. Az ÁSZF hatálya és módosításának szabályai

A jelen ÁSZF 2021. december 09. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal weboldalán közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.2.3. Az ÁSZF elfogadása

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg, amely tartalmazza a Felhasználót és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weblapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató webáruházán keresztül történő regisztrációval/vásárlással Felhasználó elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

3. Termékinformációk és vásárlás

3.1. Tájékoztatás a megvásárolható termékekről

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól a Szolgáltató az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de Szolgáltató minden esetben törekszik a termékek lehető legpontosabb dokumentációinak megjelenítésére.


3.2. A termékek ára

A termékek árát Szolgáltató a termékeknél szereplő információknál tünteti fel. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolás költségét, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás/postázás díját. 


Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az adott termékekre akcióról, a kedvezmény mértékéről és annak pontos időtartamáról.


3.3. Adatbeviteli hibák kezelése


3.3.1. Hibás ár 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, vagy kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, ehelyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó minden további kötelezettség és hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától és a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


3.3.2. Hibás leírás, hibás fotó

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás leírás vagy hibás kép került valamely termékhez a Webáruház felületére, a Felhasználó a megadott elérhetőségeken jelezheti a téves adatfelvitelt Szolgáltató felé, aki köteles Felhasználót tájékoztatni a termék valós tulajdonságairól, és a téves leírást/fotót 3 munkanapon belül javítani. A javított leírás /fotó ismeretében a Felhasználó minden további kötelezettség és hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától és a hibás/téves termékismertetővel visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


3.4. Regisztráció és vásárlás


Felhasználónak lehetősége van regisztrált vásárlóként igénybe venni az oldal szolgáltatásait. Regisztrációhoz Felhasználónak meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő/Szolgáltató felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető a Felhasználó kérésére törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

 

Felhasználónak lehetősége van az oldal szolgáltatásait regisztráció nélkül igénybe venni, ekkor a jelen ÁSZF 3.5. pontjában foglaltak szerint tud a Felhasználó vásárolni. 

 

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


3.5. A vásárlás módja és menete

A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban megjelenített termékek online rendelhetők meg. Felhasználó a honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. A termékeket fényképekkel illusztráljuk. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!


A megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát be kell állítani, majd kosárba helyezni a kiválasztott termékeket. 


A kosár tartalma a „Kosaram” ikonra kattintva vásárlás közben is megtekinthető. 


A megrendelés véglegesítése előtt kérjük, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A sor végén található ikonra kattintva törölheti a kosár egy termékét, a teljes kosár tartalmát pedig a „Kosár tartalmának törlése” gombbal törölheti. Mennyiség módosításához az adott termék sorában található beviteli mezőben írja át a megrendelni kívánt mennyiségre a mezőben lévő számot, majd kattintson a „Módosít” gombra. Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „Kosár tartalmának megrendelése” gombra.

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. A Felhasználó által megadott adatok pontosságáért Felhasználó felel, és a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért saját felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


3.6. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Felhasználó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint Felhasználó adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek.

Felhasználó a rendelés véglegesítésével, a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Felhasználót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Felhasználó ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


3.7. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó ajánlatának elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja az Felhasználó ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email a Felhasználó számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

3.8. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítási díj fizetésének módja

 

3.8.1. A megrendelt termék fizetésének módja

Banki előre utalással történő teljesítés: ha Szolgáltató visszaigazolta a Felhasználó megrendelését, akkor Felhasználó a visszaigazoló e-mailben megtalálja Szolgáltató bankszámlaszámát és a megrendelés azonosító számát, amelyre hivatkoznia kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeg jóváírásra kerül Szolgáltató bankszámláján, csak ezt követően kerül sor a megrendelt termékek szállítására a Felhasználó által megjelölt módon. Szolgáltató bankszámlaszáma: 22222222-21361788
Személyesen történő teljesítés: Felhasználó a Szolgáltatóval egyeztetett átvételi ponton személyesen veszi át a megrendelt termékeket, és a helyszínen, forintban fizeti meg a vételárat. Ez esetben Szolgáltató nem számol fel szállítási költséget. 
Utánvéttel történő teljesítés: A terméket a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat szállítja ki a Felhasználó által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez utánvételi díj adódik hozzá. 
 

3.9. Szállítás módja, díjszabása, határideje

3.9.1. Szállítás lehetséges módjai: 

- személyes átvétel előre egyeztetett átvételi ponton,

- csomagpontra való szállítás,

- házhoz szállítás.

 

3.9.2. Szállítás költsége

A szállítás költségeiről és egyéb paramétereiről Szolgáltató weblapján az Információ menüpont  Szállítás/Fizetés almenüjében ad pontos tájékoztatást. 

 

Utánvételes megrendelés esetén a rendelés értékéhez és a szállítási költséghez plusz utánvételi díj is hozzáadódik.

 

Szolgáltató 20.000,- Ft feletti vásárlás esetén átvállalja a szállítási költségeket, azaz 20.000,- Ft értékhatár felett Felhasználó számára a szállítás ingyenes. 

 

A megrendelés során visszaigazolt fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. 

 

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken észlelt sérülés, vagy hiányos csomag esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

3.9.3. Szállítási határidő

A szállítási határidő raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, a várható szállítási idő 3-10 munkanap. 

4. Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket és az általa befizetett összeg visszatérítésre kerül. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, vagyis amikor a Szolgáltató a Fogyasztó számára a megrendelést teljesíti. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát, de minden esetben értesítenie kell a Szolgáltatót döntéséről. 


Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Felhasználó az elállási joggal.

4.1. Az Elállási jog jogi szabályozása

4.1.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR linken. 

4.1.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve magyar nyelven elérhető a következő linken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083 

4.1.3. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

4.1.4. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

4.1.5. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


4.3. Visszatérítés

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


4.4. Az elállási jog gyakorlása

4.4.1. Elállási nyilatkozat

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, szándékát jeleznie kell a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a jelen ÁFSZ mellékleteként szereplő minta segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 

4.4.2. A vásárolt termék visszaszolgáltatása

A Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

4.4.3. Értékcsökkenés

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru rendeltetésszerű használatától eltérő használatból fakad. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Fogyasztót terheli. 

4.5. A visszaküldött termék szállítási költsége

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5. Kellékszavatosság

5.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Pulszter Józsefné egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

5.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Pulszter Józsefné egyéni vállalkozó vállalkozása nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Termékszavatosság

6.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

6.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.7. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Jótállás

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, az ott felsorolt termékek vonatkozásában a webshopot üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles.

7.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek, továbbá a kopóalkatrészekért, és az ezek rendeltetésszerű használat melletti kopásából eredő meghibásodásért.

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

8.4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

8.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

8.9. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9. Értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások

9.1. Szolgáltató ügyfélszolgálati szolgáltatását Felhasználó eléri a következő elérhetőségeken: 

Telefonszám: +36302369996

E-mail: info.bazararuhaz@gmail.com

Levelezési cím: 8613 Balatonendréd, Kossuth Lajos utca 38/A. 


9.2. Az értékesítéssel kapcsolatos észrevételeit, jogigényeit, panaszait a fenti elérhetőségeken tudja Felhasználó a Szolgáltatóval ismertetni, aki köteles a megfelelő módon, a jogszabályi környezet figyelembevételével a lehető leghamarabb, illetve a jogszabályban meghatározott időn belül eljárni.


9.3. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, és ilyennel saját maga sem rendelkezik.

11. Panaszkezelés rendje

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6. Panasszal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. A területi szervezetek listáját itt találja: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista 

11.7. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét a következő:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

E-mail cím: skik@skik.hu 

11.8. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.9. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. A jogviták rendezésére szolgáló Európai Uniós online vitarendezési platform is igénybe vehető, melynek elérhetősége a következő: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

12. Adatvédelem

A bazararuhaz.hu oldal adatkezelési dokumentációja elérhető a következő linken:

13. Szerzői jogok

13.1. Miután a bazararuhaz.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató tudomása és írásos hozzájárulása nélkül.

13.2. A bazararuhaz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4. Tilos a bazararuhaz.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a kreativland.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.5. A bazararuhaz.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

13.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 5000 Ft, illetve szavanként bruttó 200 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

Balatonendréd, 2021.12.06. 

Kapcsolat

  • 8621 Zamárdi, Kiss Ernő utca 1
  • +36302369996
  • info@bazararuhaz.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.